Red Right Hand Red Right Hand
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ Red Right Hand

เรื่องราวของ แคช ชายผู้พยายามใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เลี้ยงดูหลานสาวชื่ว่า ซาวานนาห์ ของเขา แต่กลับถูกบีบบังคับให้กลับไปทำภารกิจเสี่ยงตาย ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาเองก็มีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ แม้แต่การฆ่าคน เพื่อปกป้องเมืองและครอบครัวที่เหลืออยู่ของเขา แต่เมื่อการเดินทางเริ่มทุลักทุเลมากขึ้นเรื่อย ๆ แคช กลับต้องตกอยู่ในฝันร้ายที่ต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างความดีและความชั่ว


“Red Right Hand”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี