เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ (ย้ายเวลาเป็นวันเสาร์) 2024/02/17
รายการทำอาหาร : Cooking Shows ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ 2024/02/17

เป็นเกมโชว์การทำอาหาร ประธานสรรหาทั้ง 3 คน จะทำการคัดสรรเชฟที่มีฝีมือจากทั่วสารทิศ มาเป็น เชฟผู้ท้าชิง พร้อมกับดารารับเชิญ 3 ท่าน หรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งเชฟผู้ท้าชิงจะมาทำอาหารเมนูพิเศษตามความถนัดของตนเอง จากแบบทดสอบพิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ เวลาที่กำหนดในการทำอาหาร คือ 30 นาที โดยจะมีรูปแบบแบบทดสอบพิเศษต่างๆ กันไป


“เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ (ย้ายเวลาเป็นวันเสาร์)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี