เทศน์แหล่ เรื่อง พระในบ้าน โดย พระมหาตุ้ยนุ้ย และ อาจารย์เสนาะ เทศน์แหล่ เรื่อง พระในบ้าน
ศาสนา ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ เทศน์แหล่ เรื่อง พระในบ้าน

ศรัทธาในศาสนา ทำให้เกิดศิลปะในทุกรูปแบบ ครับ เป็นแหล่ที่น่าฟังมาก ... ไพเราะและมีสาระดีมากครับ .


“เทศน์แหล่ เรื่อง พระในบ้าน โดย พระมหาตุ้ยนุ้ย และ อาจารย์เสนาะ”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี