พระมหาสมปอง (ฮาจริง ฮาจัง มุกใหม่ล่าสุด 2558) พระมหาสมปอง