ธรรมในใจ (ส) 2024/02/03/
ศาสนา ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ 2024/02/03/

รายการ: สมฤทธิ์ ลือชัย และเพชรี พรหมช่วย ธรรมในใจ ธรรมะ รูปแบบใหม่ โดยการนำเอาหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จริง.


“ธรรมในใจ (ส)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี