ธรรมในใจ (ส) 2023/01/28
ศาสนา ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ 2023/01/28

รายการ: สมฤทธิ์ ลือชัย และเพชรี พรหมช่วย ธรรมในใจ ธรรมะ รูปแบบใหม่ โดยการนำเอาหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จริง.


“ธรรมในใจ (ส)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี