โชว์ข่าวเช้านี้ (ทุกวัน) 2024/05/22/
ข่าวจากช่องต่างๆ : News ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ 2024/05/22/

นำเสนอเชิงประเด็นสังคม ครอบครัว และเด็ก เชิงลึก โดยใช้ข้อมูลข้างเคียงเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ และสรุปข่าวในกระแสที่จะเป็นทิศทางของวัน


“โชว์ข่าวเช้านี้ (ทุกวัน)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี