Miss India (2020) มิสอินเดีย Miss India
ภาพยนตร์อินเดีย : Indian Movies ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ Miss India

เมื่อต้องย้ายถิ่นฐานมาอเมริกา หญิงสู้ชีวิตชาวอินเดียต้องเผชิญทั้งการไม่ยอมรับ การเหยียดเพศ และการแข่งขัน เธอจึงเลือกที่จะสู้ด้วยการดึงวัฒนธรรมของตัวเองมาทำธุรกิจชา


“Miss India (2020) มิสอินเดีย”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี